Chuột máy tính ( Mouse)

Kiểu giao tiếp : Không dây[x]

MOUSE ANTECH A168

Giá bán: 75,000 VNĐ

Thanh Thùy

ĐT: 0983.805.985

Hoàng Tuấn

ĐT: 0983.52.11.66

Thanh Mai

ĐT: 0988.81.56.85

Phương Thu

ĐT: 0983.65.22.99