Chuột máy tính ( Mouse)

Loại : Chuột Quang[x]

mouse dell MS111-L

Giá bán: 95,000 VNĐ

Mouse fuhlen A09 WIRELESS

Giá bán: 110,000 VNĐ

Mouse Fuhlen L102 USB

Giá bán: 110,000 VNĐ

Mouse DELL MS116 USB

Giá bán: 99,000 VNĐ

Thanh Thùy

ĐT: 0983.805.985

Hoàng Tuấn

ĐT: 0983.52.11.66

Thanh Mai

ĐT: 0988.81.56.85

Phương Thu

ĐT: 0983.65.22.99