Hub - Switch

Số cổng kết nối : 48 x RJ45[x]

TP-LINK TL-SG1048

Giá bán: 6,499,000 VNĐ

Thanh Thùy

ĐT: 0983.805.985

Hoàng Tuấn

ĐT: 0983.52.11.66

Thanh Mai

ĐT: 0988.81.56.85

Phương Thu

ĐT: 0983.65.22.99