Mainboard (Bo mạch chủ)

Memory Bus : 1600Mhz[x]

Mainboard BIOSTAR H81MHV3

Giá bán: 1,019,000 VNĐ

Thanh Thùy

ĐT: 0983.805.985

Hoàng Tuấn

ĐT: 0983.52.11.66

Thanh Mai

ĐT: 0988.81.56.85

Phương Thu

ĐT: 0983.65.22.99