Nguồn Điện (PSU)

Hãng sản xuất : HUNKEY[x]

Huntkey 550W

Giá bán: 880,000 VNĐ

Huntkey CP 400HP 400W

Giá bán: 490,000 VNĐ

Thanh Thùy

ĐT: 0983.805.985

Hoàng Tuấn

ĐT: 0983.52.11.66

Thanh Mai

ĐT: 0988.81.56.85

Chiến Lê

ĐT: 0986.108.592