Connectors (Cổng giao tiếp) : DVI x 2[x]

VGA GIGABYTE N420-2GL

Giá bán: 1,100,000 VNĐ

Thanh Thùy

ĐT: 0983.805.985

Hoàng Tuấn

ĐT: 0983.52.11.66

Thanh Mai

ĐT: 0988.81.56.85

Phương Thu

ĐT: 0983.65.22.99