HDD (Ổ cứng Desktop)

Dung lượng bộ nhớ đệm (Cache) : ≥ 2MB[x]

Thanh Thùy

ĐT: 0983.805.985

Hoàng Tuấn

ĐT: 0983.52.11.66

Thanh Mai

ĐT: 0988.81.56.85

Phương Thu

ĐT: 0983.65.22.99