Nguồn Điện (PSU)

Công suất (W) : ≥1000W[x]

COOLER MASTER V1000W

Giá bán: 3,680,000 VNĐ

Thanh Thùy

ĐT: 0983.805.985

Hoàng Tuấn

ĐT: 0983.52.11.66

Thanh Mai

ĐT: 0988.81.56.85

Phương Thu

ĐT: 0983.65.22.99